top of page

    Allergi og katte
English version below 

Allergi test:

                   

Jeg hjælper gerne så du kan få testet din allergi hvis du påtænker at anskaffe en sibirisk kat hos os.

Du får tilsendt lidt uld fra kattene, hvorefter du skal udsætte dig for ulden i stigende mængder over 7 dage,

dvs at du skal gå med lidt uld på kroppen eks.i lommen 1. dag så nogle dage inde på kroppen og til sidst

sover du med ulden husk også at få ulden op i ansigtet.

Uldprøven koster 100,- kr. For et besøg hos mig 1 time så du kan have kattene i hænder betales 300 kr.

Pengene betales forud, for både uldprøve og besøg.

Du må gerne komme flere gange så du kan være helt sikker på at du tåler katten.

Når du køber en kat hos mig og efterfølgende finder ud af, at du ikke kan tåle katten alligevel,

må du ikke regne med at jeg tager katten tilbage.

 

For mig er det vigtigt at katten ikke bliver kastebold mellem flere hjem, da det giver en nervøs kat der ikke stoler på sine mennesker.

Derfor skal du være helt sikker før du påtager dig et ansvar for en kat.

                                       

 

 Allergies and cats Allergy test:

I am happy to help so that you can have your allergy tested if you intend to acquire a Siberian cat from us. You will be sent some wool from the cats, after which you will have to expose yourself to the wool in increasing quantities over 14 days, ie you have to go with a little wool on the body eg in the pocket 1st day then a few days inside the body and finally if you sleep with the wool, also remember to get the wool up in your face.

The wool sample costs DKK 100. For a visit to us for 1 hour so you can have the cats in hand, DKK 300 is paid. The money is paid in advance, for both wool sample and visit.

You are welcome to come several times so you can be absolutely sure that you can stand the cat.

When you buy a cat from us and subsequently find out that you can not stand the cat anyway, do not expect me to take the cat back.

For us, it is important that the cat does not become a throwing ball between several homes, as it gives a nervous cat who does not trust his people.

 

Therefore, you need to be absolutely sure before you take on a responsibility for a cat.

Der er nogen katteallergier der med held er blevet behandlet med akupunktur, jeg kan anbefale Meling som bor i greve se hendes hjemmeside: https://tailai-akupunktur.dk/.  
bottom of page